Een “zak met geld” of van werk naar werk?

Sinds 2015 is de Transitievergoeding van toepassing. Achterliggende gedachte is dat deze vergoeding aangewend wordt voor het verwerven van een nieuwe baan. Dit vraagt eigen initiatief.

De praktijk leert echter dat niet veel mensen dat doen. Zij besluiten het financiële potje daar maar niet voor in te zetten: “ Zo’n traject is toch wel duur als je het zelf moet betalen”. Een begrijpelijke, maar vaak kortzichtige gedachte. Resultaat is veelal langer dan nodig in de WW of WIA . Kostbaar, omdat de uitkering 70% van het laatst verdiende loon is of zelfs maar 70% van het SV-loon. Bovendien is de duur beperkt.

Sneller aan het werk in een passende baan loont!

Coaching van werk naar werk stimuleert en motiveert om zelf sturing te geven aan je (werk) leven. Misschien is dit wel het moment om iets heel anders te gaan doen.

Je hebt meer invloed dan je zelf denkt! Het wordt niet bepaald van buiten af! Jij zit aan het stuur!

En het hoeft echt niet “duur” te zijn.

ROVE Advies biedt afhankelijk van de situatie modulair maatwerk aan. In overleg wordt afgesproken wat echt nodig is.