Assessment

Juiste persoon op de juiste plek = Optimaal rendement op elke positie.
Een coach zet de spelers resultaatgericht op die posities waar ze het beste tot hun recht komen. De talenten en kwaliteiten van de spelers worden optimaal benut.

In een bedrijf of organisatie is dit net zo belangrijk om het beste rendement te bereiken.

Hoe haal je het beste uit je medewerkers? En op welke positie?
ROVE
ADVIES ondersteunt hier graag bij met behulp van een assessment en een functieanalyse.

Persoonlijke Profiel Analyse
Het werkgedrag van een medewerker of een beoogde nieuwe medewerker wordt in beeld gebracht. Hiermee  inzicht hoe een medewerker zich in de werksituatie gedraagt of zal gedragen.

Dit vastgestelde werkgedrag wordt vergeleken met het functie- en competentieprofiel.

 

Overzichtelijk wordt gerapporteerd:

  • het eigen beeld dat de medewerker of kandidaat heeft;
  • het gedrag in de werksituatie;
  • het werkgedrag onder druk;
  • en wat de medewerker of kandidaat karakteriseert in het werk.


Functieanalyse

De vereiste gedragskenmerken voor een functie worden in kaart  gebracht.                                                   En vastgelegd in een functie- en competentieprofiel.

Leidinggevenden of andere deskundigen, vullen een scorelijst met functie-elementen en  vereisten in.

Bijvoorbeeld hoe belangrijk is het in deze functie coördinerend en organiserend op te kunnen treden.  Dit kan ingevuld worden van zeer laag tot zeer hoog.

Zo ontstaat het gewenste functieprofiel, waarmee de  Persoonlijke Profiel Analyse van de medewerker of kandidaat wordt vergeleken. Zo kan een weloverwogen beslissing worden genomen.

 

Als ondernemer of leidinggevende vraagt u natuurlijk: Wat levert zo’n assessment mij op?
Dit assessment biedt een goede aanvulling bij het aannemen van nieuwe medewerkers en/of het beoordelen van uw personeel.

Capaciteiten en kwaliteiten worden op een overzichtelijke en begrijpelijke manier in beeld gebracht.

Het biedt ondersteuning bij werving en selectie, maar ook bij het promoveren, herplaatsen en het disfunctioneren van medewerkers.

Een objectief hulpmiddel bij het nemen van de beslissing of een medewerker of kandidaat aan de functie-eisen kan voldoen en welke potentie hij of zij heeft.

Ook biedt het ondersteuning bij coaching en training & opleiding. Individuele ontwikkelingsvragen kunnen worden vastgesteld.

U kunt vrijblijvend een offerte opvragen.

 

Juiste persoon op juiste plek >>
Recruitment >>